zdraví
Požadujeme zavedení celoročního letního času a to z toho důvodu, že letní čas více odpovídá soudobému nastavení společnosti. Zimní čas měl své opodstatnění v době, kdy většina populace pracovala v zemědělství a tedy vstávala ...
bydlení

bydlení

doprava

doprava

Miloš Zeman

Miloš Zeman

památky

památky

Kategorie