plzeň
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 20.9.2018 částku ve výši 300 tisíc Kč na demolici objektu kaple Nejsvětější Trojice v katastrálním území Svítkov v Pardubicích. My níže podepsaní občané nesouhlasíme s demolicí ...
novináři

novináři

politika

politika

zamestnanci

zamestnanci

zdraví

zdraví

žurnalistika

žurnalistika

Kategorie