památky
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 20.9.2018 částku ve výši 300 tisíc Kč na demolici objektu kaple Nejsvětější Trojice v katastrálním území Svítkov v Pardubicích. My níže podepsaní občané nesouhlasíme s demolicí ...
azyl

azyl

korupce

korupce

pracovní doba

pracovní doba

zamestnanci

zamestnanci

Kategorie